Kädet aina savessa — yhteis­työtä AMKIT-konsor­tiossa

Kirsi Rönnqvist
Kuvituskuva

AMKIT-konsortio työsken­telee AMK-kirjas­tojen yhteisen paremman ja sujuvamman arjen puolesta ja koordinoi AMK-kirjas­tojen yhteis­työtä ja yhteisiä hankkeita. Konsortion tunne­tuimpia yhteisiä toimintoja ovat varmasti Suomen suurin julkai­suar­kisto Theseus ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­kir­jas­to­laisten oma lehti Kreodi. Mutta mitä kaikkea muuta AMKIT-konsortio tekeekään?

Kreodin uusim­massa numerossa AMKIT-konsortion puheen­johtaja ja sihteeri kertovat yhteis­työstä konsor­tiossa. Lue koko juttu täältä.

Selaa ajankohtaisia