AMKIT-konsortio

Kuvituskuva

Mikä on AMKIT-konsortio?

Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio eli AMKIT-konsortio perustettiin marraskuussa 2001.

Perustamissopimuksen allekirjoittivat ammattikorkeakoulujen rehtorit. Jäseninä on tällä hetkellä 23 Opetus- ja kulttuuriministeriön alaista ammattikorkeakoulua. Lisäksi Ahvenanmaalla toimii Högskolan på Åland ja sisäministeriön alaisuudessa Poliisiammattikorkeakoulu.

Konsortion tehtävinä on:

 • koordinoida ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyötä ja -hankkeita
 • toimia linkkinä Opetus- ja kulttuuriministeriöön, Kansalliskirjastoon ja muihin yhteistyötahoihin
 • nimetä tai pyydettäessä esittää ammattikorkeakoulujen edustajat kirjastoalan työryhmiin

Organisaatio ja toimielimet

AMKIT-konsortion tärkein päättävä elin on yleiskokous, joka kokoontuu vuosittain 1-2 kertaa. Jokainen ammattikorkeakoulu on nimennyt yleiskokousedustajan ja tälle varaedustajan. Vuosikokouksen valitsema johtoryhmä valmistelee yleiskokoukset ja toimeenpanee yleiskokouksen päätökset.

Johtoryhmä kokoontuu n. 20 kertaa vuodessa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii tietopalvelupäällikkö Mira Juppi Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Johtoryhmä

Puheen­johtaja

 • Mira Juppi (2023–2024)

Varapu­heen­joh­tajat

 • Jaana Latvanen (2024–2025)
 • Marita Ahola (2024–2025)

Jäsenet

 • Anne Holappa (2024–2025)
 • Riitta-Liisa Karja­lainen (2023–2024)
 • Maija Koponen (2023–2024)
 • Jonna Vocke (2023–2024)

Sihteeri

 • Kirsi Rönnqvist (2023–2024)

Yhteystiedot

Posti­tuso­soite

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen kirjas­to­yh­teis­työ­kon­sortio (AMKIT-konsortio)
c/​o Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Mira Juppi
PL 6 (Microkatu 1)
70201 Kuopio

Lasku­tuso­soite paperi­las­kuille

Viite: AMKIT-konsortio/ Hellevi Hakala

Metro­polia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy
PL 7517
02066 DOCUSCAN

Lasku­tuso­soite verkko­las­kuille

Viite: AMKIT-konsortio/ Hellevi Hakala

Y‑tunnus 2094551–1
Verkko­las­kuo­soite 003720945511
Operaattori Pagero
Välit­täjän tunnus 003723609900