AMKIT-konsortio

Kuvituskuva

Mikä on AMKIT-konsortio?

Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio eli AMKIT-konsortio perustettiin marraskuussa 2001.

Perustamissopimuksen allekirjoittivat ammattikorkeakoulujen rehtorit. Jäseninä on tällä hetkellä 23 Opetus- ja kulttuuriministeriön alaista ammattikorkeakoulua. Lisäksi Ahvenanmaalla toimii Högskolan på Åland ja sisäministeriön alaisuudessa Poliisiammattikorkeakoulu.

Konsortion tehtävinä on:

  • koordinoida ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyötä ja -hankkeita
  • toimia linkkinä Opetus- ja kulttuuriministeriöön, Kansalliskirjastoon ja muihin yhteistyötahoihin
  • nimetä tai pyydettäessä esittää ammattikorkeakoulujen edustajat kirjastoalan työryhmiin

Organisaatio ja toimielimet

AMKIT-konsortion tärkein päättävä elin on yleiskokous, joka kokoontuu vuosittain 1-2 kertaa. Jokainen ammattikorkeakoulu on nimennyt yleiskokousedustajan ja tälle varaedustajan. Vuosikokouksen valitsema johtoryhmä valmistelee yleiskokoukset ja toimeenpanee yleiskokouksen päätökset.

Johtoryhmä kokoontuu n. 20 kertaa vuodessa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii tietopalvelupäällikkö Mira Juppi Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Johtoryhmä

Puheen­johtaja

  • Mira Juppi (2023–2024)

Varapu­heen­joh­tajat

  • Teemu Makkonen (2022–2023)
  • Jaana Latvanen (2022–2023)

Jäsenet

  • Marita Ahola (2022–2023)
  • Riitta-Liisa Karja­lainen (2023–2024)
  • Maija Koponen (2023–2024)
  • Jonna Vocke (2023–2024)

Yhteystiedot

Posti­tuso­soite

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen kirjas­to­yh­teis­työ­kon­sortio (AMKIT-konsortio)
c/​o Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Mira Juppi
PL 6 (Microkatu 1)
70201 Kuopio

Lasku­tuso­soite paperi­las­kuille

Viite: AMKIT-konsortio/ Hellevi Hakala
Metro­polia Ammat­ti­kor­kea­koulu
16800534
PL 861
00019 SSC

Lasku­tuso­soite verkko­las­kuille

Osoite TE003720945511
Välit­täjän tunnus 003701011385
Operaattori Tieto Oyj