Samarbete och påverkan

Finlands yrkeshögskolebibliotek

neljä ihmistä kokoamassa palapeliä

Kreodi

Elektronisk tidskrift av yrkeshögskolebiblioteken
Läs mer om Kreodi

Theseus

Yrkeshögskolornas examensarbeten och nätpublikationer
Läs mer om Theseus

YH-biblioteken

Hitta bibliotekens egna webbplatser
Läs mer om YH-biblioteken

AMKIT-konsortiet

Läs mer om AMKIT-konsortiet och dess verksamhet
Läs mer om AMKIT-konsortiet