Saavu­tet­ta­vuus­se­loste

Tämä saavu­tet­ta­vuus­se­loste koskee amkit​.fi ‑sivustoa ja on laadittu 23.5.2023. Tämän digipal­velun saavu­tet­tavuus on arvioitu touko­kuussa 2023.

Digipal­velun saavu­tet­ta­vuuden tila

Täyttää kriit­tiset saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mukset.

Huoma­sitko saa­vu­tet­ta­vuus­puut­teen di­gi­pal­ve­lus­sam­me? Kerro se meille sähkö­pos­titse ja teemme parhaamme puutteen kor­jaa­mi­sek­si: amkit-​jory@​lists.​metropolia.​fi.

Valvon­ta­vi­ran­omainen

Jos huomaat sivus­tolla saavu­tet­ta­vuuson­gelmia, anna ensin palau­tetta sivuston ylläpi­tä­jälle. Vastauk­sessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyyty­väinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­rastoon. Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­raston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Val­von­ta­vi­ran­omai­sen yh­teys­tie­dot:
Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­rasto
Saavu­tet­ta­vuuden valvonnan yksikkö
www​.saavu​tet​ta​vuus​vaa​ti​mukset​.fi
saavutettavuus@​avi.​fi
puhelin­numero vaihde 0295 016 000