Kreodi

AMK-kirjastojen verkkolehti

Kreodi-verkkolehti tabletilla

Tietoa Kreodista

Ammattikorkeakoulukirjastojen lehti

Kreodi on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen lehti. Lehti on suunnattu amk-kirjastoille ja sidosryhmille. Kreodi julkaisee artikkeleita laajasti liittyen informaatiotieteisiin, tietoon, julkaisemiseen, avoimeen toimintakulttuuriin, tiedonhakuun ja amk-kenttään.

Kreodia julkaisee AMKIT-konsortio ja se on yhteiskustannettu kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen toimesta. Lehden toiminta perustuu toimituskunnan työhön.

Kreodi on vapaasti ilmaiseksi luettavissa oleva Open Access -julkaisu.

Kreodi julkaisee juttuja seuraavista aihepiireistä:

  • kirjasto- ja tietopalvelut (laajasti ymmärrettynä, kirjastotyö)
  • informaatiolukutaito ja sen opetus
  • avoin toimintakulttuuri: avoin TKI & oppiminen, avoin tutkimus, avoin tiede
  • tutkimuksen etiikka, tutkimusmenetelmät
  • tieto ja tiede
  • tiedepolitiikka, ammattikorkeakoulupolitiikka
  • julkaisuala

Toimituskunta

Lehden toimituskuntaan kuuluu päätoimittaja ja kahdeksan aluetoimittajaa eri ammattikorkeakouluista. Julkaisemisesta päättää ja vastaa Kreodin toimituskunta. Toimituskunta lähettää palautetta tekstistä. Kirjoittajaa voidaan pyytää muokkaamaan tekstiään ennen julkaisua, minkä lisäksi toimituksella on oikeus korjata huomaamansa kirjoitusvirheet, tehdä otsikointia ja stilisoida tekstiä.

Info

Kreodi on ammattikorkeakoulukirjastojen lehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1999.

ISSN 1457-2850

AMKIT-konsortio, Kajaani

Lehti on suunnattu amk-kirjastoille ja sidosryhmille, ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Lue Kreodi-lehteä