AMKIT-konsortion syysy­leis­kokous ja katsaus tulevaan vuoteen

Kirsi Rönnqvist
Kuvassa Rovaniemen Jätkänkynttilä-silta iltahämärässä.

AMKIT-konsortion syysy­leis­kokous pidettiin 30.11. Rovanie­mellä. Kokouk­sessa käsiteltiin sääntö­mää­räiset asiat kuten konsortion ensi vuoden budjetti sekä johto­ryhmän erovuo­roisten jäsenten tilalle nimitettiin uudet jäsenet kaudeksi 2024-205. Uutena jäsenenä johto­ryh­mässä aloittaa Anne Holappa, kun taas Marita Ahola ja Jaana Latvanen valittiin jatko­kau­delle.

Vuonna 2024 johto­ryhmän jäsenet ovat: Mira Juppi (pj, Savonia), Marita Ahola (Turun amk), Anne Holappa (Humak), Riitta-Liisa Karja­lainen (KAMK), Maija Koponen (Lapin amk), Jaana Latvanen (SeAMK), Jonna Vocke (Arcada).

Syysy­leis­ko­kouk­sessa hyväk­syttiin myös konsortion ensi vuoden toimin­ta­suun­ni­telma.

Selaa ajankohtaisia