Konsortion vuoden 2022 toimin­ta­ker­tomus on julkaistu

Kirsi Rönnqvist
Kuvituskuva

AMKIT-konsortion vuoden 2022 toimin­ta­ker­tomus hyväk­syttiin konsortion keväty­leis­ko­kouk­sessa 30.3. Toimin­ta­ker­tomus on kattava kuvaus AMKIT-konsortion vuoden 2022 toimin­nasta.

Toimin­ta­ker­tomus 2022 on luetta­vissa konsortion AMKIT-wikissä. Luetta­vissa ovat myös konsortion aiemmat toimin­ta­ker­to­mukset, toimin­ta­suun­ni­telmat ja strategiat.

Selaa ajankohtaisia