Opi, motivoidu ja jaksa – AMK-kirjas­to­päi­villä (12.–13.6.) asiaa työhy­vin­voin­nista ja itsensä johta­mi­sesta

Kirsi Rönnqvist
Kuvituskuva

AMK-kirjas­to­päivät järjes­tetään Turussa 12.–13.6. Päivien teemana on Opi, motivoidu ja jaksa — työnteon flown eväät. Ohjel­massa on mielen­kiin­toisia esityksiä itsensä johta­mi­sesta, aivoer­go­no­miasta ja tekoä­lystä.

Keynote-puhujina päivillä esiin­tyvät Karoliina Jarenko ja Mona Moisala.

Kuvassa Karoliina Jarenko

Karoliina Jarenko on muuttuvan johta­misen ja organi­saa­tioiden uudis­tu­mis­kyvyn asian­tuntija. AMK-kirjas­to­päi­villä hän puhuu aiheesta Kapteenina Tulevai­suuteen – Oman oppimisen johta­minen.

Mona Moisala on aivojen hyvin­voinnin asian­tuntija. Hän johdattaa amk-kirjas­to­laiset luennon ja työpajan avulla aiheeseen Pääkopan tiedostot järjes­tykseen – Aivoer­go­nomia ja itsensä johta­minen kiirei­sessä työar­jessa.

Kuvassa Mona Moisala.

AMK-kirjas­to­päivien ohjelma

Paikka: Turun ammat­ti­kor­kea­koulu ICTCity, sali Alpha, Jouka­hai­senkatu 3, Kupittaa

Keski­viikko 12.6.
10.00–11.50 Ilmoit­tau­tu­minen
11.00–12.00 Lounas
12.00–12.15 Terve­tuloa
12.15–13.15 Karoliina Jarenko: Kapteenina Tulevai­suuteen — Oman oppimisen johta­minen
13.15–14.15 Pedago­giik­ka­ryhmä: Tekoäly kirjas­tossa — Uudet horisontit ja vanhat haasteet
14.15–14.30 Näytteil­lea­set­tajat
14.30–15.00 Kahvi­tauko
15.00–16.45 Pedago­giik­ka­ryhmä: Tupla vai (ihan) kuitti — amk-kirjas­to­lainen oppimisen ja ohjauksen pyörteissä
19.00–23.00 Iltapip­palot: Ravintola Grädda, buffet ja bändi Lempee

Torstai 13.6.
9.30–10.15 Kirjas­toalan työnte­ki­jä­ky­selyn tulokset
10.15–10.30 Kestävä kehitys ‑ryhmän tietoisku
10.30–11.00 Kahvi­tauko
11.00–13.00 Mona Moisala: Pääkopan tiedostot järjes­tykseen — Aivoer­go­nomia ja itsensä johta­minen kiirei­sessä työar­jessa, (luento-osuus 11.00–12.00, työpaja 12.00–13.00)
13.00–13.15 Lopetus
13.15–14.00 Lounas

Tiedus­telut: kirsi.​ronnqvist@​savonia.​fi

Selaa ajankohtaisia