Amkit Logo
Yhteystiedot
  • AMKIT-Konsortio c/o Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Hanna Lahtinen
  • Vanha maantie 9 02650 Espoo

Biblioteksdagarna

YH-dagarna anordnar vartannat år en sommarkonferens som samlar över 200 bibliotekarier. Under konferensen diskuteras aktuella ämnen från biblioteksfronten.

YH-dagarna 14.-15.6.2016 i Jyväskylä  –”Thinking out of the box”

YH-dagarna i Helsingfors, Arcada (2014).