Amkit Logo
Yhteystiedot
  • AMKIT-Konsortio c/o Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Mira Juppi
  • PL 6 (Microkatu 1) 70201 Kuopio

Biblioteksdagarna

YH-dagarna anordnar vartannat år en sommarkonferens som samlar över 200 bibliotekarier. Under konferensen diskuteras aktuella ämnen från biblioteksfronten.

YH-dagarna 14.-15.6.2016 i Jyväskylä  –”Thinking out of the box”

YH-dagarna i Helsingfors, Arcada (2014).