Verksamhet

AMKIT står för Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio. Konsortiet koordinerar samarbetet mellan yrkeshögskolebiblioteken och deras gemensamma projekt. Våra arbetsgrupper arbetar med aktuella biblioteksfrågor och bidrar till utvecklingen i biblioteksbranschen.

Välkommen med i verksamheten!

Arbetsgrupper

AMKIT-konsortiets arbetsgrupper har till uppgift att koordinera och planera gemensamma projekt.

För tillfället finns det arbetsgrupper inom följande områden:

  • Hållbar utveckling
  • Metadata
  • Pedagogik
  • Öppna lärresurser