Amkit Logo
Yhteystiedot
  • AMKIT-Konsortio c/o Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Hanna Lahtinen
  • Vanha maantie 9 02650 Espoo

Välkommen

Välkommen till AMKIT-konsortiets sidor!

AMKIT står för Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio. Konsortiet koordinerar samarbetet mellan yrkeshögskolebiblioteken och deras gemensamma projekt. Våra arbetsgrupper arbetar med aktuella biblioteksfrågor och bidrar till utvecklingen i biblioteksbranschen.

Välkommen med i verksamheten!

Kadet_TrashHand

Vi gör det tillsammans!