Amkit Logo
Yhteystiedot
  • AMKIT-Konsortio c/o Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Mira Juppi
  • PL 6 (Microkatu 1) 70201 Kuopio

Arbetsgrupper

AMKIT-konsortiets arbetsgrupper har till uppgift att koordinera och planera gemensamma projekt.

För tillfället finns det arbetsgrupper inom följande områden:

  • E-resurser
  • Systemutveckling
  • Metadata
  • Pedagogik
  • Kommunikation

Tidigare har det även funnits arbetsgrupper som behandlat frågor kring kvalitetsbedömning, statistik och bibliotekssystemet Voyager.

Theseus
Publikationsarkivet Theseus innehåller examensarbeten och webbpublikationer från yrkeshögskolor i Finland. Publikationerna i Theseus är i fulltext.

Theseus_musta-220x44

Kreodi
AMKIT-konsortiet ger ut den elektroniska tidskriften Kreodi. Tidskriftens namn är lånat från biologin och symboliserar yrkeshögskolebibliotekens stabila utveckling. Tidskriftens viktigaste uppgift är att sprida kunskap, tankar och erfarenheter.

Kreodi