Amkit Logo
Yhteystiedot
  • AMKIT-Konsortio c/o Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Mira Juppi
  • PL 6 (Microkatu 1) 70201 Kuopio

 

 

Projekt

För tillfället pågår inga gemensamma projekt i yrkeshögskolebiblioteken. Här är några exempel på tidigare projekt vars resultat med tiden blivit en del av bibliotekens vardag.

Open Access –projektet 2007-2009

Open access-projektet hade som mål att befrämja open access-publicering i yrkeshögskolorna. Projektet var ett samarbete mellan AMKIT-konsortiet och Arene, rådet för yrkeshögskolornas rektorer.

Elektroniska tidskriften OSAAJA.net, publicerades första gången i januari 2008. Tidskriften riktar sig till målgrupper ute i arbetslivet och publicerar främst resultat från yrkeshögskolornas forsknings- och utvecklingsverksamhet. Tidskriften heter sedan år 2011 AMK-lehti/UAS Journal.

Publikationsarkivet Theseus skapades som en plattform för yrkeshögskolornas examensarbeten och webbpublikationer.  Theseus ökar publikationernas tillgänglighet samt erbjuder en arkiveringslösning för yrkeshögskolornas examensarbeten.

Theseus administreras av AMKIT-konsortiet. Nationalbiblioteket ansvarar för databasens tekniska genomförande och upprätthållande.

Idag används Theseus i alla finländska yrkeshögskolor. Våren 2014 hade över 70 000 publikationer laddats upp till arkivet vilket gör att det är det största finländska öppet tillgängliga publikationsarkivet med dokument i full text.

eResursprojektet 2007-2009

Projektet var ett samarbete mellan AMKIT-konsortiet och Finlands virtualhögskola. Syftet var att främja informationskompetensen på yrkeshögskolorna och öka användningen av elektroniskt material i undervisningen.

Projektet resulterade i flera konkreta verktyg för undervisningen i informationskompetens, t.ex. webbkurser och guider i undervisning i informationskompetens (på finska), Ta reda på –en kampanj för att förbättra informationskompetensen på finländska yrkeshögskolor.

Nelliportalen

Nelli (National Electronic Library Interface) är en portal för informationssökning där sökningen kan riktas till flera databaser samtidigt. Även distansanvändning är möjlig. Portalen har speciellt förbättrat tillgången till det elektroniska materialet.

nelli

Voyagerbibliotekssystemet

Ibruktagandet av bibliotekssystemet Voyager 2002-2003 var AMKIT-konsortiets första stora projekt. Samarbetet med Nationalbiblioteket fortsätter än idag och koordineras av Voyagerstyrgruppen som utses av AMKIT-konsortiet.