Amkit Logo
Yhteystiedot
  • AMKIT-Konsortio c/o Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Mira Juppi
  • PL 6 (Microkatu 1) 70201 Kuopio

AMKIT-konsortion puheenjohtaja kaudelle 2021-2022

henkilökuva Mira Juppi.

AMKIT-konsortion puheenjohtajaksi kaudelle 2021-2022 valittiin Mira Juppi Kuopiosta.

Mira vastaa kirjasto- ja tietopalvelujen toiminnasta sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen kehittämisestä Savonia-ammattikorkeakoulussa.