Amkit Logo
Yhteystiedot
 • AMKIT-Konsortio c/o Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Mira Juppi
 • PL 6 (Microkatu 1) 70201 Kuopio

Verkostot

AMKIT-konsortion verkostot valmistelevat ja koordinoivat yhteistyötä ja yhteisiä hankkeita. Verkostoilla on julkiset sivut AMKIT-wikissä ja verkostojen omat sivut eDuunin työryhmäpuolella.

Avoin toimintakulttuuri -verkosto

Avoin toimintakulttuuri –verkoston teemoja ovat datahallinnan ja kuvailun, e-aineistojen avoimen saatavuuden ja avoimen toimintakulttuurin edistäminen.

Uudet oppimisympäristöt -verkosto

Uudet oppimisympäristöt –verkoston teemoja ovat työelämän informaatiolukutaito, verkkoympäristön asiakaspalvelun kehittäminen, kirjaston roolin jäsentäminen uusissa oppimisympäristöissä ja kirjaston ja opetuksen yhteistyön vahvistaminen. Verkoston vastuuhenkilönä toimii Pekka Uotila, kirjastonjohtaja XAMK (etunimi.sukunimi@xamk.fi).

Järjestelmäverkosto

Järjestelmäverkosto edistää kirjastojen taustajärjestelmän hankintaa ja onnistunutta käyttöönottoa. Verkoston vastuuhenkilönä toimii Jussi Kärki, kirjastonjohtaja SAMK (etunimi.sukunimi@samk.fi).

Ajankohtaisverkosto

Ajankohtaisverkoston tehtävänä on edistää ajankohtaisia teemoja (esim. AMK-kirjastopäivät 2019, kirjastolaisten osaamisen päivittäminen työn muutoksen mukanaan tuomiin osaamistarpeisiin).

 

Päättyneet työryhmät (30.6.2017):

Työryhmillä on omat sivut AMKIT-wikissä.

E-aineistoryhmä

E-aineistoryhmä tukee AMK-kirjastoja e-aineistojen hankinnassa, viestinnässä ja markkinoinnissa yhteistyössä muiden työryhmien kanssa.

Ryhmä pyrkii edistämään myös e-aineistoihin liittyvien hyvien käytäntöjen jakamista. E-aineistoryhmä tarjoaa välittäjille ja kustantajille mahdollisuuden e-aineistojen pilotointiin yhteistyössä työryhmän kirjastojen kanssa.

Järjestelmäkehitysryhmä

Järjestelmäkehitysryhmä tukee AMK-kirjastojen järjestelmätyötä osallistumalla aktiivisesti kansallisiin kirjastojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Ryhmä seuraa Finna-asiakasliittymän käyttöönottoa ja UKJ-hankkeen kehittämistä sekä koordinoi Voyager-kirjastojärjestelmän ylläpitoa AMK-kirjastoissa.

Metatietoryhmä

Metatietoryhmä keskittyy metatietojen tuottamiseen ja hankintaan kuuluviin erityiskysymyksiin. Tavoitteena on hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakaminen ammattikorkeakouluissa. Ryhmän tehtävänä on edistää alansa vuorovaikutusta ja tiedonkulkua kansallisten kuvailutyön ryhmien välillä.

Ryhmä järjestää kerran vuodessa kehittämispäivän, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita ja johon sisällytetään tarvittaessa myös koulutusta. Metatietoryhmä huolehtii Metatiedon mestariksi-verkkokurssin ylläpidosta, kehittämisestä ja tekijänoikeuksista.

Pedagogiikkaryhmä

Pedagogiikkaryhmän tavoitteena on kehittää informaatiolukutaidon opetusta ammattikorkeakouluissa osana opiskelijan osaamista.

Ryhmän tehtävänä on kerätä ja välittää opetuksen parhaita käytäntöjä ja hyviä ideoita, järjestää seminaareja ja koulutuksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja ja suosituksia sekä tuottaa julkaisuja. Ryhmä toimi tiiviissä yhteistyössä muiden ryhmien kanssa.

Viestintäryhmä

Viestintäryhmä tukee AMK-kirjastojen viestintää ja markkinointia jakamalla hyviä käytäntöjä  ja järjestämällä koulutuksia sekä työpajoja. Ryhmä koordinoi AMKIT-konsortion viestintää tekemällä yhteistyötä eri työryhmien ja eri kirjastosektoreiden kanssa.

Kreodi

Kreodi on ammattikorkeakoulukirjastojen verkkolehti, jota on julkaistu vuodesta 1999 alkaen. Lehden toimituskuntaan kuuluvat päätoimittaja ja kolme toimittajaa eri ammattikorkeakouluista.

Kreodia tehdään kirjastolaiselta kirjastolaiselle. Lehden välityksellä jaetaan tietoja ja kokemuksia ensisijaisesti ammattikorkeakoulukirjastojen arjesta, mutta toisinaan perspektiiviä laajennetaan koko kansallista kirjastoverkkoa koskeviin ajankohtaisiin asioihin. Kreodin tavoitteena on toimia paitsi tiedonvälityskanavana myös amk-kirjastolaisten identiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistajana.

Lehden nimi, Kreodi, viestii ammattikorkeakoulukirjastojen vakaasta kehityksestä. Nimi on lainattu biologiasta, jossa kreodi-käsitteellä kuvataan vakaata kehityskulkua ja yksilönkehitystä koko organismin kehityksenä.

Kreodin kirjoitusohjeet eli huoneentaulu wikissä

Päättyneet ryhmät:

 • E-aineistoryhmä (-2010)
 • IL-ECTS -työryhmä (2006-2007)
 • Koulutusryhmä (-2010)
 • Laaturyhmä (-2010)
 • Strategiaryhmä (2006-2007)
 • Tekniikkaryhmä ( -2009)
 • Virtuaalistrat.ryhmä (2005-2006)
 • Voyager-ohjausryhmä (2010-2012)