Amkit Logo
Yhteystiedot
  • AMKIT-Konsortio c/o Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Mira Juppi
  • PL 6 (Microkatu 1) 70201 Kuopio

Organisaatio

Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio eli AMKIT-konsortio perustettiin marraskuussa 2001.

Perustamissopimuksen allekirjoittivat ammattikorkeakoulujen rehtorit. Jäseninä on tällä hetkellä 23 Opetus- ja kulttuuriministeriön alaista ammattikorkeakoulua. Lisäksi Ahvenanmaalla toimii Högskolan på Åland ja sisäministeriön alaisuudessa Poliisiammattikorkeakoulu.

Konsortion tehtävinä on:

  • koordinoida ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyötä
    ja -hankkeita
  • toimia linkkinä opetus- ja kulttuuriministeriöön, kansalliskirjastoon ja muihin yhteistyötahoihin
  • nimetä tai pyydettäessä esittää ammattikorkeakoulujen edustajat kirjastoalan työryhmiin

Organisaatio ja toimielimet

AMKIT-konsortion tärkein päättävä elin on yleiskokous, joka kokoontuu vuosittain 1-2 kertaa. Jokainen ammattikorkeakoulu on nimennyt yleiskokousedustajan ja tälle varaedustajan. Vuosikokouksen valitsema johtoryhmä valmistelee yleiskokoukset ja toimeenpanee yleiskokouksen päätökset.

Johtoryhmä kokoontuu n. 10 kertaa vuodessa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii tietopalvelupäällikkö Mira Juppi Savonia-ammattikorkeakoulusta.

AMKIT-konsortion_strategia_2021-2025

AMKIT-konsortio_Toimintasuunnitelma_2021

Vanhoja toimintakertomuksia- ja suunnitelmia AMKIT-wikissä.