Amkit Logo
Yhteystiedot
  • AMKIT-Konsortio c/o Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Hanna Lahtinen
  • Vanha maantie 9 02650 Espoo

Organisaatio

Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio eli AMKIT-konsortio perustettiin marraskuussa 2001.

Perustamissopimuksen allekirjoittivat ammattikorkeakoulujen rehtorit. Jäseninä on tällä hetkellä 23 Opetus- ja kulttuuriministeriön alaista ammattikorkeakoulua. Lisäksi Ahvenanmaalla toimii Högskolan på Åland ja sisäministeriön alaisuudessa Poliisiammattikorkeakoulu.

Konsortion tehtävinä on:

  • koordinoida ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyötä
    ja -hankkeita
  • toimia linkkinä opetus- ja kulttuuriministeriöön, kansalliskirjastoon ja muihin yhteistyötahoihin
  • nimetä tai pyydettäessä esittää ammattikorkeakoulujen edustajat kirjastoalan työryhmiin

Organisaatio ja toimielimet

AMKIT-konsortion tärkein päättävä elin on yleiskokous, joka kokoontuu vuosittain 1-2 kertaa. Jokainen ammattikorkeakoulu on nimennyt yleiskokousedustajan ja tälle varaedustajan. Vuosikokouksen valitsema johtoryhmä valmistelee yleiskokoukset ja toimeenpanee yleiskokouksen päätökset.

Johtoryhmä kokoontuu n. 10 kertaa vuodessa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii tieto- ja julkaisupalveluiden johtaja Hanna Lahtinen Laurea ammattikorkeakoulusta. Johtoryhmä nimeää työryhmiä, joita tällä hetkellä on toiminnassa e-aineisto-, järjestelmäkehitys- ja metatietoryhmä.

AMKIT-konsortion_strategia_2017-2020

AMKIT-konsortion viestintäsuunnitelma 2013 – 2016 (Prezi)
Viestintäkaavio (liite viestintäsuunnitelmaan, PDF)

Vanhoja toimintakertomuksia- ja suunnitelmia AMKIT-wikissä.