Amkit Logo
Yhteystiedot
  • AMKIT-Konsortio c/o Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Mira Juppi
  • PL 6 (Microkatu 1) 70201 Kuopio

Julkaisuja

Artikkelit:

Humanistisen korkeakoulun kirjasto

Pirjo Kangas. Ammatillista vertaismentorointia
International Librarians Networkin välityksellä
Signum: 4:2016.

Virpi Kultanen. Kauko Maskulainen. AMKIT Consortium: Innovation, Collaboration and Ability to Transform Signum: 2:2016.

Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto

Sinikka Luokkanen. Omatoimitunnit korkeakoulukirjastoissa. Signum: 6:2015.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kirjasto

Iiris Kuusinen. Hyvä käytäntö: Kirjasto- ja oppimisteknologiapalveluja koko Xamk-konsernille. Julkaisussa YVR13, Yhteiskuntavastuuraportti, ss. 74-75.

Kristiina Hormia-Poutanen, Iiris Kuusinen, Jarmo Saarti ja Pentti Vattulainen. The teaching and research environment in Finland in 2020: university and polytechnic libraries in a digital service network. Library Management, Vol. 32 No 8/9, 2011, pages 599-611.

Lahden ammattikorkeakoulun Tieto- ja kirjastopalvelut

Lahden ammattikorkeakoulun Tieto- ja kirjastopalvelujen julkaisuja

Laurea-ammattikorkeakoulun Tieto- ja julkaisupalvelut

Laurean Tieto- ja julkaisupalveluiden julkaisuja

Tampereen ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalvelut

Eija Mustonen. Elektronisten aineistojen saatavuus ja tekijänoikeudet tulevaisuuden kysymyksinä – tunnelmia Oslon kaukopalvelupäiviltä. Signum 6:2014.

Taina Peltonen. Näkemyksiä tiedon löytymiseen ja käyttämiseen – UKSG-konferenssi 2014. Signum 6:2014.