Amkit Logo
Yhteystiedot
  • AMKIT-Konsortio c/o Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Mira Juppi
  • PL 6 (Microkatu 1) 70201 Kuopio

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee amkit.fi -sivustoa ja on laadittu 31.8.2020. Tämän digipalvelun saavutettavuus on arvioitu elokuussa 2020.

Di­gi­pal­ve­lun saa­vu­tet­ta­vuu­den tila:

Täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset.

Huomasitko saa­vu­tet­ta­vuus­puut­teen di­gi­pal­ve­lus­sam­me? Kerro se meille sähköpostitse ja teemme parhaamme puutteen kor­jaa­mi­sek­si: amkit-jory@lists.metropolia.fi.

Val­von­ta­vi­ran­omai­nen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Val­von­ta­vi­ran­omai­sen yh­teys­tie­dot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000